Ewaluacja wewnętrzna

 

Wyniki

 

ewaluacji wewnętrznej

 

przeprowadzonej w r. szk. 2011/12

 

w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Pławnie