Harmonogram zwrotu podręczników PSP w Pławnie

Harmonogram zwrotu podręczników PSP w Pławnie

 

Klasa

Dzień godzina

Klasa VI sp

15.06.2020r (poniedziałek) – 11.30

Klasa VIII sp

19.06.2020r. (piątek) – 9.00

Klasa I sp

23.06.2020r.(wtorek) – 10.00

Klasa II sp

22.06.2020r.(poniedziałek) – 9.00

Klasa III sp

22.06.2020r.(poniedziałek) – 10.00

Klasa VA sp

24.06.2020r.(środa) – 9.00

Klasa VB sp

24.06.2020r.(środa) – 10.00

Klasa VII sp

22.06.2020r.(poniedziałek) – 11.00

 

Przed zwróceniem podręczników należy zdjąć okładki!