KARTY ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY

Drodzy Rodzice

      Uczniowie otrzymali DRUKI ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

Proszę o ich wypełnienie i jak najszybszy zwrot do opiekuna świetlicy.


      W związku z błędnie wypełnianym drukiem: ZGODA NA PRZETARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, dołączonym do KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ informuję, że ZGODĘ NA PRZETARZANIE DANYCH OSOBOWYCH podpisuje osoba, którą upoważniają Państwo do odbioru dziecka ze świetlicy        ( np. babcia dziecka).

mgr Karolina Werner – opiekun świetlicy szkolnej