Patron

  Leon Kruczkowski- ur. 28 VI 1900 w Krakowie, zm. 1 VIII 1962 w Warszawie, prozaik, dramatopisarz, publicysta, działacz polityczny i społeczny.

Po skończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie z tytułem chemika, pracował w przemyśle i szkolnictwie zawodowym. Równocześnie uprawiał twórczość pisarską.

Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, w latach 1939-1945 przebywał w obozach jenieckich. Tam brał udział w pracy kulturalno-oświatowej, pełnił funkcję inscenizatora obozowego Teatru Symbolów, wystawiającego dzieła klasyki polskiej. Po II wojnie światowej poświęcił się literaturze oraz działalności państwowej i partyjnej.

Zadebiutował jako poeta w 1919 r. na łamach czasopisma „Maski”, a w dziesięć lat później wydał tomik wierszy rewolucyjnych „Młoty nad światem”. Debiut powieściopisarski, który przyniósł Kruczkowskiemu znaczny rozgłos, to „Kordian i cham” (1932). W książce tej pisarz zastosował nowoczesną konwencję reportażu i prozy dokumentalnej. W okresie międzywojennym wydał jeszcze powieści „Pawie pióra” (1935) i „Sidła” (1937).

Po wojnie dramat stał się podstawową formą wypowiedzi twórczej Kruczkowskiego. Najsłynniejszym utworem tego typu stali się „Niemcy” – sztuka, będąca analizą postaw etycznych społeczeństwa niemieckiego w czasie wojny.

Utwory sceniczne Kruczkowskiego należą do najwybitniejszych osiągnięć polskiej dramaturgii powojennej.

 

Patronem naszej szkoły został Leon Kruczkowski w 1963r.