Plan pracy szkoły

 Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

20 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców. Informacja o egzaminach zewnętrznych w kl. VIII i III gimnazjum, przedstawienie informacji w związku z procedura rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

28 września 2018 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19 października 2018 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11 listopada 2018r.(szkoła 9 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości

21 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

 

30 listopada 2018 r. (około)

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

Do 19 grudnia 2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

20 grudnia 2018 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

22 grudnia 2018 r.–31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Około 10 stycznia 2019 r.

Bal karnawałowy

Do 16 stycznia 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

23 stycznia 2019 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

 

30 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

30 stycznia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze

11 - 24 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

8 marca 2019 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

10, 11,12 kwietnia 2019 r.

Egzaminy gimnazjalne

15,16,17 kwietnia 2019 r.

Egzaminy ósmoklasisty

15,16, 17 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

7 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

Do 7 maja 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania (pisemne)

24 maja 2019 r.

Szkolne uroczystości – Dzień Matki, Dzień Rodziny

30 maja 2019 r.

Obchody Dnia Dziecka

Do 5 czerwca 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania.

Np. 12 czerwca 2019 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

17-19 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

18 czerwca 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2018/2019

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24 –31 sierpnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,(czwartek)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,(niedziela)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,(wtorek, środa)

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,(wtorek)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.(niedziela)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,(środa)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.(piątek)

 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 • 2 listopada 2018 r.

 • 10,11,12 kwietnia 2019 r.

 • 15,16, 17 kwietnia 2019 r.

 • 2 maja 2019 r.

 Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Zadanie

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

20 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców

30 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

20 października 2017 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszwj

2 listopada 2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2017 r.(szkoła 10 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości

21 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

 

30 listopada 2017 r. (około)

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

Do 18 grudnia 2017 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

21 grudnia 2017 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

22 grudnia 2017 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 grudnia 2017 r.–31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Około 10 stycznia 2018 r.

Bal karnawałowy

Do 11 stycznia 2018 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

18 stycznia 2018 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

 

24 stycznia 2018 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

26 stycznia 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2018 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26, 27, 28 marca 2018 r.

Rekolekcje Wielkopostne

18,19, 20 kwietnia 2018 r.

Egzaminy gimnazjalne

24 kwietnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

2 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Do 15 maja 2018 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania (pisemne)

25 maja 2018 r.

Szkolne uroczystości – Dzień matki, Dzień Rodziny

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

1 czerwca 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4 czerwca 2018 r.

Obchody Dnia Dziecka

Do 8 czerwca 2018 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania.

Np. 12 czerwca 2018 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

15 czerwca 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

20 -22 czerwca 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

20 czerwca 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2017/2018

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

27 –31 sierpnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,(środa)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,(sobota)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,(poniedziałek, wtorek)

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,(poniedziałek)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,(sobota)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,(wtorek)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,(czwartek)

 • Boże Ciało – 31 maja 2018 r.(czwartek)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 

 

 • 2 listopada 2017 r.

 • 22 grudnia 2017 r.

 • 18,19, 20 kwietnia 2018 r.

 • 2 maja 2018 r.

 • 4 maja 2018 r.

 • 1 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2016/2017


Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

13 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców

30 września 2016 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13 października 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19 października 2016 r.

Ślubowanie uczniów klasy I gimnazjum

1 listopada 2016 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2016 r.(szkoła 10 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości

14 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów egzaminów.

30 listopada 2016 r. (około)

Andrzejki szkolne

5 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

Do 10 grudnia 2016 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

21 grudnia 2016 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

23 grudnia 2016 r.–31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

Około 8 stycznia 2017 r.

Bal karnawałowy

Do 3 stycznia 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

11 stycznia 2017 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 – 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze

2 lutego 2017 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

8 marca 2017 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2017 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

13-18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

Np. 20 kwietnia 2017 r.

Zebrania z rodzicami

19,20, 21 kwietnia 2017 r.

Egzaminy gimnazjalne

1 maja 2017 r.

Święto Pracy

2 maja 2017 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2017 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Do 19 maja 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania (pisemne)

26 maja 2017 r.

Szkolne uroczystości – Dzień Rodziny

1 czerwca 2017 r.

Obchody Dnia Dziecka

15 czerwca 2017 r.

Boże Ciało

Np. 6 czerwca 2017 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Do 12 czerwca 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

19 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 -22 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

27 czerwca 2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2015/2016

22–26 sierpnia 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,(wtorek)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2015 r.,(piątek)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,(niedziela, poniedziałek))

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,(niedziela)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,(piątek)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,(poniedziałek)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,(środa)

 • Boże Ciało – 26 maja 2016 r.(czwartek)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 

 

Szkoła Podstawowa

 

 • 14 października 2016 r.

 • 31 października 2016 r.

 • 19,20 kwietnia 2017 r.

 • 2 maja 2017 r.

 • 16 czerwca 2017 r.

 

Gimnazjum

 

 • 14 października 2016 r.

 • 31 października 2016 r.

 • 19,20,21 kwietnia 2017 r.

 • 2 maja 2017 r.

 • 16 czerwca 2017 r.