Pomagamy pszczołom bez lipy

Uczniowie klas V ab i VI w ramach lekcji biologii, prowadzonych przez panią mgr Edytę Śliwakowską, wzięli udział w programie edukacyjnym „Pomagamy pszczołom bez lipy”. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o materiały udostępnione przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Lekcje dostarczyły merytorycznej wiedzy o różnorodności owadów zapylających, ich roli i znaczeniu dla bioróżnorodności i produkcji żywności oraz pomogły w kształtowaniu właściwych postaw. 

Podczas zajęć wykorzystany został miniserial „Z kamerą wśród pszczół”, zrealizowany ze wsparciem merytorycznym Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Zachęcamy też do włączenia się w akcję #PomagamyPszczołomBezLipy!