PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Program Wychowawczy

Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego

w Pławnie

opracowany na rok szkolny

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 

 

 

Motto

W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy ażeby również umiał bardziej być

nie tyko z drugimi, ale i dla drugich”Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980)