Regulamin biblioteki


Regulamin wypożyczalni i czytelni

 

W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz  wnoszenia

 

i spożywania posiłków

 

 

 

  1. Każdy czytelnik jest zobowiązany znać regulamin i przestrzegać jego zasad.
  2. Książki można wypożyczać wyłącznie na własną kartę czytelnika.
  3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty czytelnik otrzyma duplikat po wpłaceniu kwoty 3 zł.
  4. Czytelnik może posiadać na własnym koncie do 5 książek, w tym 2 lektury.
  5. Przeczytaną książkę należy niezwłocznie zwrócić, aby inni też mogli z niej skorzystać.
  6. Czytelnik jest materialnie odpowiedzialny za książki wypożyczone na swoje nazwisko.
  7. Jeżeli książka zostanie zniszczona lub zgubiona należy odkupić identyczne wydanie tej książki lub wpłacić dwukrotną aktualną wartość książki, ustaloną przez bibliotekarza.
  8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni, wpisując się do zeszytu wypożyczeń.
  9. Książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do wykorzystania na lekcjach.
  10. Na 2  tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo zwrócić wszystkie książki.

 

   11. Dobre zachowanie na terenie biblioteki gwarantuje odpowiednią atmosferę do nauki oraz sprawną obsługę. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczeń może zostać wyproszony z biblioteki.

   12. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie trzy osoby, natomiast w czytelni cztery