REKRUTACJA

                                                                                                                                                                                                Pławno, dn. 01.03.2018 r.

                                         OGŁOSZENIE

    Na podstawie  Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Gidle z dn. 24.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie  ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019 do klasy I szkoły podstawowej.
Zapisy przyjmowane będą  w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 06 marca 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r.

   
                                               ZAPRASZAMY !