REKRUTACJA

                                                                                                                                                                                         Pławno, dn. 01.03.2019 r.


                                       

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2019 Wójta Gminy Gidle z dn. 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie ogłasza zapisy na rok szkolny 2019/2020 do klasy I szkoły podstawowej.

Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 06 marca 2019 r. do dnia 21 marca 2019 r.

 

 

ZAPRASZAMY !