ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

          Informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 10.00.
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami:
klasy I, II, III - drzwi przy kuchni
klasy IV, VIa, VIb - drzwi główne
klasy VII, VIII - drzwi przy szatni.
Następnie uczniowie spotykają się z wychowawcą w klasach:
klasa II - sala nr 6
klasa III - sala nr 5
klasa IV - sala nr 16
klasa VIa - sala nr 15
klasa VIb - sala nr 14
klasa VII - sala nr 17
klasa VIII - sala nr 13.
Wyjątek stanowi klasa I, która spotka się z wychowawcą i dyrektorem na sali gimnastycznej.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego będzie zapewniony dowóz. Uczniowie korzystający z dowozu zobowiązani są do zakrycia ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w przyszłą niedzielę tj. 6 września 2020r. o godzinie 9.30.
                                                                                                                          Anna Krzyszkowska - Cudak
                                                                                                                          Dyrektor PSP w Pławnie