Spotkania z rodzicami

Serdecznie zapraszam na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 15 września 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie.
Porządek spotkania:
-
rodzice uczniów kl. I-III - godz. 16.00
(wejście do szkoły od strony kuchni)

kl. I - sala nr 4 – spotkanie w poniedziałek 21. 09. 2020r. godz 16.00

kl.II - sala nr 6
kl.III - sala nr 5

-
rodzice uczniów kl. IV, VIA i VIB - godz. 16.30
(wejście główne)
kl.IV - sala nr 16
kl.VIA - sala nr 15
kl. VIB - sala nr 14

rodzice uczniów kl. VII i VIII - godz. 17.00
(wejście od sali gimnastycznej)
kl.VII - sala nr 17
kl.VIII - sala nr 13

Uwaga.
Na terenie szkoły należy obowiązkowo przestrzegać zasad dotyczących zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

                                                                               Z poważaniem
                                                                               Karolina Ociepa
                                                                               p.o. Dyrektora PSP w Pławnie