Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

 

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

 

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 

Program:

 

25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

 

 

6·?=54

 

24:?=8

 

?:7=6

 

56=7·?

 

63:7=?

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład: 

 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

 

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

 

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

 

Więcej informacji: www.wmtday.org.

 

 

 

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!