Wyniki Ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w r. szk. 2012/2013