Zajęcia dodatkowe

 

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Pławnie

 

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Rodzaj zajęć

 

Nauczyciel prowadzący

Czas odbywania się zajęć

1. Logopedia

Danuta Kamińska - Lasoń

 

Poniedziałek 1355 – 1440

Wtorek 1205 – 1250

Środa 1205 - 1250

2. Zajęcia rewalidacyjne

Dorota Górka

Wtorek 1355 – 1535

Czwartek 1355 – 1535

3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Renata Ryszka

Środa 1355 – 1440

 

 

Danuta Matyjaszczyk

Wtorek 1355 - 1440

4. Nauka gry na instrumencie

Karolina Ociepa

Środa 1450 – 1535

Piątek 1205 - 1250

5. Chór

Karolina Ociepa

Czwartek 1300 - 1345

6. WDŻ

Agnieszka Kowalska

Czwartek 1300 - 1345

7. Terapia pedagogiczna

Renata Woldan

Wtorek 1300 – 1345

Wtorek 1355 – 1440

Środa 815 – 900

Piątek 1205 - 1250

8. SIS

Marek Michalski

Poniedziałek 1355 – 1440

1450 – 1535

9. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Agnieszka Truchta

Poniedziałek 1205 – 1250

Środa 1205 - 1250

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w Gimnazjum w Pławnie w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Czas odbywania się zajęć

1. Chór

Karolina Ociepa

Czwartek 1355 - 1440

2. Nauka gry na instrumencie

Karolina Ociepa

Środa 1450 – 1535

3. SIS

Agnieszka Truchta

Czwartek 1450 – 1535

4. SIS

Marek Michalski

Piątek 1450 – 1535

5. Terapia pedagogiczna

Renata Woldan

Poniedziałek 815 – 900

Wtorek 1450 – 1535

6. WDŻ

Agnieszka Kowalska

Czwartek 1355 – 1440

1450 – 1535

7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Renata Ryszka

Czwartek 1355 – 1440

1450 – 1535

Danuta Matyjaszczyk

Wtorek 1450 – 1535

 

 

  

 

 

 

Realizacja dodatkowych godzin w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Pławnie

 

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2 pkt 2a KN oraz art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r.

 

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień i godzina zajęć

Grupa uczniów

1

Małgorzata Czarnecka

Konsultacje przedmiotowe z biologii i chemii

Wtorek 725 – 810

Środa 720 – 805

(wg harmonogramu)

gimnazjum

 

2

Ewa Dobroń

Dodatkowe zajęcia z geografii i przyrody;

 

Czartek 730 – 815

Piątek 730 – 815

sp

gim.

 

3

Agnieszka Fijołek - Medlarska

Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki

Poniedziałek730 – 815

 

czwartek 1105 - 1150

piątek 815 - 900

gimnazjum

4

Ewa Gralak -Ćwiklińska

Dodatkowe zajęcia z uczniem słabym

Zajęcia komputerowe

 

Wtorek 1205 – 1250

 

Piątek 1205 – 1250

Kl II sp

 

kl II sp

5

Dorota Górka

Zajęcia wyrównawcze

Kółko ortograficzne

Wtorek 1300 – 1345

Czwartek 1300 - 1345

Klasa III sp

6

Danuta Kamińska-Lasoń

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Czwartek 730 – 815

Piątek 730 – 815

 

sp

gim.

 

7

Renata Kucuń-Marchewka

Terapia pedagogiczna

 

Piątek715 - 900

Sp i gim.

8

Agnieszka Kowalska

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze

Wg potrzeb

Wg potrzeb

9

Danuta Matyjaszczyk

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

Środa 1355-1440

Czwartek 1300 - 1345

Kl IV, V

kl III gim. chł

10

Marek Michalski

Zajęcia relaksacyjno - sportowe

 

Uczniowie sp

11

Małgorzata Migocka

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów

 

Wtorek 1205 – 1250

środa 1300 - 1345

Kl III sp

kl III sp

12

Magdalena Mila

Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu

 

Środa 730 – 815

Czwartek 720 – 805

Kl VI sp

kl V sp

13

Sylwia Moruń

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Czwartek 1300-1400

 

Piątek 1150 - 1250

Kl I – III sp

 

kl I, II sp

14

Ewa Nieszporek

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

 

Poniedziałek 730 – 805

Środa 730 - 815

Kl IVisp, .

kl I, II gim.

15

Beata Nowak

Szkolna grupa charytatywna „Dzieci Dzieciom”

 

Wtorek 1445 - 1530

 

 

Druga godzina wg potrzeb

Kl V i VI sp

kl I i II gim.

 

(wg potrzeb)

16

Karolina Ociepa

Zajęcia wokalne

Wychowanie komunikacyjne

zajęcia turystyczno - rekreacyjne

 

Czwartek 1450 – 1535

Druga godzina wg potrzeb

Grupa uczniów uzdolnionych muzycznie

17

Paulina Oziembała

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

Środa 1450 – 1535

(co 2 tydzień)

Czwartek 1350 – 1435

gimnazjum

 

sp

18

Nela Plewińska

Zajęcia rozwijające zainteresowania (przygotowanie do konkursów)

Środa 1300 – 1345

 

Grupa uczniów uzdolnionych plastycznie

19

Renata Ryszka

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

zajęcia rozwijające zainteresowania

Poniedziałek 1350 – 1435

Kl III gimnazjum

20

Sylwia Stala

Zajęcia komputerowe

Zajęcia plastyczno - techniczne

 

Środa 1205 – 1250

 

wtorek 1005 - 1050

Kl IB sp

 

kl IA sp

21

Agnieszka Truchta

Zajęcia w klasie IA i IB w ramach projektu „Mały Mistrz”

Wtorek 1300 – 1345

Środa 1105 - 1150

IA sp, IB sp

22

Karolina Werner

Redakcja gazetki szkolnej

Zajęcia świetlicowe

Opieka doraźna np. podczas wyjazdów, uroczystości poza szkołą

Wg potrzeb

Wg potrzeb

23

Renata Woldan

Taniec średniowieczny

dodatkowe zajęcia z historii i wosu

redakcja gazetki szkolnej

Poniedziałek 1205 – 1250

Piątek 1450 – 1535

(co 2 tyg)

Wg potrzeb

Kl I sp

gim.

 

sp, gim