Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - harmonogram

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

     W dniu 26 czerwca 2020 roku oficjalnie zakończymy roczne zajęcia edukacyjne. W związku z pandemią koronawirusa dzień ten będzie wyglądał inaczej jak dotychczas.

Nie zakończymy roku szkolnego wspólnym spotkaniem na sali gimnastycznej, gdzie corocznie żegnaliśmy uczniów kończących naukę w naszej szkole. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie ma możliwości aby w ten sposób zakończyć rok szkolny. W związku z powyższym uczniowie odbiorą świadectwa, również te z wyróżnieniem z rąk wychowawcy w swoich salach, zgodnie z następującym harmonogramem.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Godz. 9.00 – kl.VIII (sala gimnastyczna)

Godz. 10.00 – kl. I (s.6) , kl. VA(s.15), kl.VII (s.14)

Godz. 11.00 – kl. II (s.5), kl.VB (s.13)

Godz. 12.00 – kl. III (s. 4), kl. VI (s.17)

 

Uczniowie klasy ósmej spotkają się o godz. 9.00 z wychowawcą i dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej.

Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zachowania ogólnych środków bezpieczeństwa poprzez zakrycie nosa i ust maseczką lub przyłbicą.

W dniu zakończenia roku szkolnego nie będzie przywozu i odwozu uczniów!!!

 

UWAGA!

Uroczysta Msza

Święta na zakończenie roku zostanie odprawiona w Kościele parafialnym w Pławnie 25 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00.

Pozdrawiam. Anna Krzyszkowska-Cudak – dyrektor PSP w Pławnie