TURNIEJE CZYTELNICZE

 

TURNIEJ CZYTELNICZY 2014/2015

 

 

 

 • Organizatorem turnieju jest mgr R. Ryszka i mgr S. Moruń

 

 

 

 • Cele główne :

 

-  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

 

- bogacenie zasobu słownictwa,

 

 • pogłębianie płynności językowej.

 

 

 

Cele szczegółowe
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy literackiej;
- ćwiczenie szybkiego kojarzenia faktów;
- uświadomienie sobie korzyści wynikających z czytania książek;
- promowanie wizerunku "człowieka oczytanego";
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie;
- ćwiczenie umiejętności działania według jasno określonych zasad;

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III sp

 • Każda klasa wybiera 3 uczniów, którzy będą ich reprezentować

 • Drużyna powinna mieć również nazwę związaną z literaturą, stroje oraz pomysł na prezentację ( te elementy będą oceniane przez komisję konkursową)

 • Drużyny wybierają swojego lidera, który po uzgodnieniu z grupą będzie udzielał odpowiedzi na pytania konkursowe

 • Zakres wiadomości :

 

- Baśnie Ch. Andersena: Brzydkie kaczątko, Calineczka, Dziewczynka z zapałkami, Stokrotka, Słowik

 

- Wiersze J. Brzechwy: Zoo (cykl wierszy), Samochwała, Kłamczucha, Leń, Skarżypyta, Pytalski, Pomidor, Na straganie, Na wyspach Bergamutach, Katar, Kaczka – dziwaczka, Tańcowała igła z nitką

 

 • Każda drużyna będzie dodatkowo oceniana za nazwę grupy, sposób autoprezentacji oraz współpracę z publicznością

 • Skład drużyn należy zgłosić do 09.01.2015r. (piątek)do biblioteki szkolnej

 • Termin turnieju 22.01.2015r. (czwartek) godz 11 05

 • Drużyny oceniać będzie komisja w składzie: mgr Renata Ryszka, mgr Sylwia Moruń, mgr Renata Kucuń – Marchewka

 

 

 

Ocena Komisji jest ostateczna

 

 

 

Nagroda: za I miejsce nagroda dla grupy/klasy 

TURNIEJ CZYTELNICZY 2014/2015

 

 

 • Organizatorem turnieju jest mgr R. Ryszka i mgr S. Moruń

 

 

 

 • Cele główne:

 

-  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

 

-  bogacenie zasobu słownictwa,

 

 • pogłębianie płynności językowej.

 

 

 

Cele szczegółowe:
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy literackiej;
- ćwiczenie szybkiego kojarzenia faktów;
- uświadomienie sobie korzyści wynikających z czytania książek;
- promowanie wizerunku "człowieka oczytanego";
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie;
- ćwiczenie umiejętności działania według jasno określonych zasad.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI sp

 • Każda klasa wybiera 4 uczniów, którzy będą ich reprezentować

 • Drużyna powinna mieć również nazwę związaną z literaturą, oraz pomysł na prezentację ( te elementy będą oceniane przez komisję konkursową)

 • Drużyny wybierają swojego lidera, który po uzgodnieniu z grupą będzie udzielał odpowiedzi na pytania konkursowe

 • Zakres wiadomości :

 

kl IV: Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

 

kl V: Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

 

kl VI: Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

 

 

 

 • Każda drużyna będzie dodatkowo oceniana za nazwę grupy, sposób autoprezentacji oraz współpracę z publicznością

 • Skład drużyn należy zgłosić do 09.01.2015r. (piątek) do biblioteki szkolnej

 • Termin turnieju: 26.01.2015r. (poniedziałek)1105

 • Drużyny oceniać będzie komisja w składzie: mgr Renata Ryszka, mgr Sylwia Moruń, mgr Renata Kucuń – Marchewka

 

 

 

Ocena Komisji jest ostateczna

 

 

 

Nagroda: za I miejsce nagroda dla grupy/klasy,